Nieuws

Steeds meer mensen werken thuis. Op die manier wordt de verspreiding van het coronavirus in de kiem gesmoord.

De afgelopen periode was er bij garagehouders weer de jaarlijkse grote bandenwissel.

U heeft ons vast wel eens gesproken, de dames van de afdeling support.

Per jaar ontvangen ongeveer zo’n 550.000 werknemers een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen er bijna 70.000 werklozen bij.

Tot en met augustus van dit jaar liepen 46.920 huwelijksbootjes op de klippen*. In 2019 kwamen in totaal 85.450 huwelijken tot een einde.

Stress ofwel een ‘aanhoudende geestelijk druk’. Steeds meer mensen hebben er in meer of mindere mate last van.

Het nieuwe aanbod van uw zorgverzekering voor 2021 heeft u inmiddels ontvangen. Heeft u het concrete aanbod van de verzekeraar al ingezien?

Een herfststo

Tips!

Definitief energielabel: vraag