Specialisten die verder kijken

Het leven is al onvoorspelbaar genoeg. Daarom voorzien wij u graag van wat meer zekerheid. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek dit is niet alleen een financiële kwestie maar juist ook een gevoelskwestie. Het is een besluit dat u voor vele jaren neemt en dus ook voor vele jaren gevolgen heeft. Dit besluit dient genomen te worden op basis van een gedegen advies en moet afkomstig zijn van een betrouwbare partij. 

Wij zijn deze betrouwbare partij voor u en wel door het bieden van onze expertise en know-how gebaseerd op uw persoonlijke situatie nu en in de toekomst. Zo kunt u uw financiën op langere termijn, zoals het verloop van uw pensioenopbouw, eens grondig laten onderzoeken. We doorlopen in alle rust met u vragen als: Hoe vaak gaat u nog verhuizen en hoe gaat uw inkomen zich ontwikkelen? We bekijken de inkomenspositie van uw gezin als u of uw partner komt te overlijden of plotseling werkeloos of arbeidsongeschikt raakt. Maar ook in het geval als u stopt met werken. Natuurlijk informeren we u ook over de wijzigingen van de fiscale wetgeving. Kortom, we kijken verder.